การทำหมันหญิง

การทำหมันเป็นการคุมกำเนิดชนิดถาวร การทำหมันเป็นการทำให้ท่อนำไข่ตัน ทำให้ไม่สามารถจะถูกลำเลียงเข้ามาผสมหรืปฏิสนธิกับเชื้ออสุจิที่จะผ่านโพรงมดลูก เข้ามาในท่อนำไข่ได้ การทำหมันมี 2 ประเภทคือ การทำหมันเปียก และการทำหมันแห้งสำหรับการทำหมันเปียกคือการทำหมันหลังคลอดบุตร ซึ่งทำโดยการผ่าตัดทางหน้าท้องซึ่งมีขนาดแผลเล็กมากประมาณ 2-3 เซนติเมตร. และตัดผูกท่อนำไข่ให้ขาดแยกจากกัน ส่วนการทำหมันแห้ง คือการทำหมันที่มดลูกมีขนาดปกติ มีการทำสองวิธี คือโดยการผ่าตัด ผ่านทางหน้าท้องเหนือหัวเหน่า แล้วตัดผูกท่อนำไข่ทั้งสองข้าง และอีกวิธีคือการทำหมันผ่านทางกล้องที่สอดใส่ผ่านช่วงหน้าท้อง แล้วผูกตัตขาดจากท่อนำไข่ หรือโดยการใช้ยางสังเคราะห์รัดท่อนำไข่ หรือโดยการจี้ตัดด้วยกระแสไฟฟ้า หลังทำหมันแห้ง สตรีต้องการพักผ่อน เพียง 2-3 วันก็สามารถประกอบภาระกิจการงานได้ตามปกติ การทำหมันเป็นวิธีคุมกำเนิดที่ได้ผลที่ดีที่สุด และมีผลแทรกซ้อนต่ำ

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
ผู้ประพันธ์

Scroll to Top