Guiding Research and Innovation for BDMS​

ABOUT US

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพเป็น “ผู้นำทาง” ด้านวิจัยและนวัตกรรม ใน​ BDMS

เริ่มให้บริการข้อมูลแก่บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (11/11/11) โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าถึงองค์ความรู้ทางวิชาด้านการแพทย์ พร้อมทั้งต่อยอดให้เกิดงานวิจัยทางด้านคลินิกและด้านสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและพนักงานต่อไป

9 +
Projects
9 +
Articles
9 +
Journal Issues

BHRC Youtube Channel

บทความสุขภาพ

4 1
สุขภาพชายสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพและไลฟ์สไตล์

อาหารกับมะเร็งต่อมลูกหมาก

อาหารมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (prostate cancer) การศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ติดตามผู้ป่วยชาย 51,529 …

อ่านต่อ
52 2
โรคโรคทางเดินอาหาร และตับ

โรคบิดชิเกลล่า (shigellosis)

ในระยะเริ่มแรก อาจมีอาการถ่ายเป็นน้ำอย่างรุนแรง จนเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดกับเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ …

อ่านต่อ
75 1
โรคโรคติดเชื้อและปรสิต

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร

เฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร (Helicobacter pylori)  เป็นเชื้อแบคทีเรียที่มักพบได้ในกระเพาะอาหาร …

อ่านต่อ
26
ตาหูคอจมูกโรค

หูชั้นนอกอักเสบ

หูของคนเราแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ หูชั้นนอก …

อ่านต่อ
89
การออกกำลังกายสุขภาพและไลฟ์สไตล์

การอบอุ่นร่างกาย

หรือคำว่า “วอร์ม อัพ ” ในภาษาอังกฤษ …

อ่านต่อ
45 1
สุขภาพหญิงสุขภาพและไลฟ์สไตล์

เต้านมปกติ

เต้านมในสตรีเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญในการสร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงทารก น้ำนมจากเต้านมของมารดาที่ให้แก่ทารกของตัวเองจะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าน้ำ นมจากแหล่งอื่นๆ ในด้านของสารที่ให้ภูมิคุ้มกันต่อโรค ความสะอาด …

อ่านต่อ
78 2
โรคโรคติดเชื้อและปรสิต

โรคฮิต ฤดูฝน ตอนที่ 3 : กลุ่มโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ

โรคฮิต ฤดูฝน ตอนที่ 1-2 เราได้รู้จักกลุ่มโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคยุง …

อ่านต่อ
85 2
สุขภาพและไลฟ์สไตล์อาหารและโภชนาการ

ใบเตยหอม

สมุนไพรเตยหอมนั้น          คนไทยคุ้นเคยกันมานานเนื่องจากอดีตนิยมนำเตยหอมมาประกอบอาหาร และขนมหวาน เช่น ไก่อบห่อใบเตย …

อ่านต่อ
32
การออกกำลังกายสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพและไลฟ์สไตล์

ออกกำลังกายอย่างไร เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทอง

วัยทอง ถือเป็นช่วงวัยแห่งความสำเร็จของชีวิตเป็นช่วงที่สตรีมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง มีฐานะมั่นคง มีครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่วัยทอง …

อ่านต่อ
Scroll to Top