Tags :: urethral stricture

โรคท่อปัสสาวะตีบ urethral stricture

โรคท่อปัสสาวะตีบ urethral stricture เกิดจากเนื้อเยื่อพังผืดในท่อปัสสาวะหรืออยู่โดยรอบท่อปัสสาวะ ทำให้เกิดการอุดกั้นของน้ำปัสสาวะ ซึ่งต่อมาจะเกิดการอักเสบ และการติดเชื้อตามมาในภายหลัง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ