Tags :: tinnitus

ทำไมเวลาเครื่องบินลง..ผมต้องหูอื้อด้วยครับ…

คราวที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องของ อาการปวดหู เมื่อเครื่องบินลดระดับเพดานบินทำให้เราทราบถึงสาเหตุของการเกิดอาการปวดหูไปแล้วว่าเกิดจากความผิดปกติของท่อยูสเตเชี่ยนไม่สามารถเปิดทำให้เราปรับความดันของหูชั้นกลางไม่ได้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ