Tags :: prostatitis

ต่อมลูกหมากอักเสบ (prostatitis)

ต่อมลูกหมากอักเสบ (prostatitis) เป็นการอักเสบ หรือการระคายเคืองของต่อมลูกหมาก พบในเพศชายทุกอายุ ทำให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยขัดต้องเบ่ง บางครั้งมีอาการปวดเอว ปวดหลัง และปวดท้องน้อยร่วมด้วย

4 ธันวาคม 2562
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ