Tags :: permanent teeth

เมื่อฟันแท้หลุดออกมานอกปาก

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อฟันเป็นสิ่งที่พบได้เสมอในเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กในวัยเรียน อุบัติเหตุต่อฟันซึ่งจัดว่ามีความรุนแรงมาก และเป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งในการสูญเสียฟันแท้ของเด็ก คือ

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ