Tags :: office syndrom

เตือนคนวัยทำงานใส่ใจ รับมือโรคออฟฟิศซินโดรม

แพทย์แนะพนักงานออฟฟิชที่ต้องนั่งทำงานในออฟฟิชทั้งวันโดยไม่ได้ ออกกำลังกาย ทหรือคิดว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือหันมาใส่ใจและป้องกันไม่ให้เกิดโรคแต่เนิ่นๆ...

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ