Tags :: hepatitis B virus

ไวรัสตับอักเสบชนิดบี (hepatitis B virus)

ไวรัสตับอักเสบชนิดบี (hepatitis B virus) ทำ ให้เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ และการอักเสบจะทำให้เซลล์ตับตาย หากเป็นเรื้อรังจะเกิดพังผืด ตับแข็ง และมะเร็งตับได้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ