Tags :: goitre

ก้อนของต่อมไทรอยด์

ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ท่อต่อมหนึ่งในร่างกาย มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมน ไทรอยด์ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการเผาผลาญสารอาหาร ให้เป็นพลังงาน ต่อมไทรอยด์ มีลักษณะคล้ายผีเสื้อ อยู่บริเวณกลางลำคอส่วนล่าง ปกติแล้วไม่ ควรจะคลำได้

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ