Tags :: gastritis

อาการจุกเสียดแน่นเฟ้อ

อาการจุกเสียดทั่วๆไปนั้น สามารถบรรเทาได้ด้วยยาแก้จุกเสียดและยาลดกรดตามร้านขายยาทั่วไป แต่คุณควรสังเกตหากมีอาการจุกเสียดที่เกิดขึ้นถี่และบ่อยครั้ง นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนและควรเข้าพบเเพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโดยด่วน

21 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ