Tags :: blood

โลหิต..ที่ท่านควรทราบ

โลหิต..ที่ท่านควรทราบ โลหิตหรือเลือด (blood) เป็นของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายในเส้นเลือดทั่วร่างกาย โดยอาศัยการสูบฉีดของหัวใจ อวัยวะสำคัญที่ร่างกายมนุษย์ใช้ในการสร้างเม็ดโลหิต คือไขกระดูก ในร่างกายของคนเรามีโลหิตมากน้อย ตามน้ำหนักของแต่ละคน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ