Tags :: barotrauma

อันตรายจากการถูก “ตบบ้องหู”

ทำไม ถูกตบบ้องหูแล้วทำให้แก้วหูทะลุได้ ? เป็นข่าวครึกโครมติดกระแสสังคมอีกข่าว เมื่อเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิถูกผู้โดยสารทำร้ายด้วยการเอามือตบบ้องหู สองข้าง

25 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ