Tags :: acne

สิว

สิวเป็นโรคเรื้อรัง พบบ่อยมากเป็นอันดับต้นๆ ของปัญหาโรคผิวหนัง มักเป็นในวัยรุ่น แต่บางครั้งเลยวัยรุ่นไปแล้วก็อาจเป็นได้ ลักษณะที่บ่งบอกว่าเป็นสิว คือ

24 พฤษภาคม 2557

สิว:สาเหตุของการเกิด

สิวเป็นความผิดปกติบริเวณผิวหนังที่พบบ่อยไม่ใช่เฉพาะใบหน้าเท่านั้น ส่วนบริเวณลำตัวก็พบได้เช่นกัน สาเหตุของสิวได้แก่

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ