Tags :: Spine specialist

ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังทำไมต้องเฉพาะทาง

ดังที่ทราบกันว่าปัญหาของการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วมีผู้ป่วยอยู่จำนวนหนึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดซ้ำหรือการผ่าตัดกระดูกสันหลังครั้งที่ 1 ไม่ทำให้อาการปวดของผู้ป่วยดีขึ้นจึงเป็นเหตุที่จำเป็นต้องมีศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านการทำผ่าตัดกระดูกสันหลัง

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ