Tags :: Somnoplasty

การรักษาเสียงกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ด้วยคลื่นวิทยุ

เป็นที่ทราบกันดีว่า อาการนอนกรน เป็นอาการที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น นอกจากนี้ ยังเป็นอาการของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพ โดยจะทำให้เกิดปัญหากับหัวใจ สมอง และหลอดเลือด นำมาซึ่งอันตรายถึงกับชีวิตได้

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ