Tags :: Salicylates

แอสไพริน...และภาวะเป็นพิษจาก Salicylates

แอสไพรินเป็นยาในกลุ่ม Salicylates ซึ่งออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดไข้ แก้ปวด มีหลายรูปแบบทั้งชนิดรับประทาน ชนิดเม็ด แค็ปซูล และชนิดน้ำ และยังมีรูปแบบยาที่ใช้เฉพาะที่

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ