Tags :: QUIT LINE

QUIT LINE โทร.

1600 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรจากโทรศัพท์ตามบ้านหรือมือถือก็ได้ เป็นบริการทางโทรศัพท์เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9-18 นาฬิกา

25 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ