Tags :: Musculotendinous Strain

โรคปวดกล้ามเนื้อหลังMusculotendinous Strain ตอนที่ 3

ปวดหลัง-ปวดเอว เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน จากสถิติมนุษย์ร้อยละ 80 เคยมีประสบการณ์การปวดหลัง-ปวดเอว อาการปวดจะแสดงได้ต่างๆกัน บางท่านอาจปวดเฉพาะบริเวณหลังหรือกระเบนเหน็บหรือบางท่านอาจปวดหลังและร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างและมีอาการชา

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ