Tags :: Labyringthitis

ประสาทหูชั้นในอักเสบ

สาเหตุที่พบได้บ่อยอีกโรคหนึ่งของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และเมื่อมีอาการเกิดขึ้นก็มักจะมีอาการค่อนข้างรุนแรง คือ ภาวะประสาทหูชั้นในอักเสบซึ่งแยกได้เป็น 2 โรคคือ ประสาทการทรงตัวอักเสบ (Vestibular Neuronitis) กับประสาทหูชั้นในอักเสบ (Labyringthitis)

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ