Tags :: HEALTH - ระบบ,กระดูกและข้อ,โรคไขข้อพาลินโดรมิก,Palindromic Rheumatism(PR)

โรคไขข้อพาลินโดรมิก (Palindromic Rheumatism)

โรคไขข้อพาลินโดรมิก (Palindromic Rheumatism) หรือเรียกย่อๆ ว่า PR เป็นโรคข้ออักเสบชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุโดยพบว่ามีข้ออักเสบเป็นๆ หายๆ แต่ละครั้งไม่เกิน 2 วันอาการข้ออักเสบอาจเป็นได้ทั้งข้อเล็ก และข้อใหญ่ครั้งแรกๆอาจเป็นเพียงข้อเดียว

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ