Tags :: HEALTH - ระบบ,กระดูกและข้อ,ผู้เชี่ยวชาญ,การลดปวด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดการปวดคืออะไร

เป็นผู้ที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับอาการปวดโดยเริ่มต้นจากการประเมินระยะเวลาที่เป็นกรณีที่เป็นแบบเฉียบพลันจะให้การดูแลความปวดตามสาเหตุและพยายามป้องกันไม่ให้กลายเป็นความปวดแบบเรื้อรัง การประเมินสาเหตุ เช่น ปวดกระดูก ปวดกระดูกสันหลังหรือปวดกล้ามเนื้อ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ