Tags :: ไหมขัดฟัน

จำเป็นต้องใช้ไหมขัดฟันหรือไม่

ปกติแล้วฟันของคนเราจะวางตัวอยู่บนเส้นเหงือก หรือชิดติดกับฟันข้างเคียง การแปรงฟันอย่างถูกต้องจะสามารถทำความสะอาดตัวฟันด้านบดเคี้ยว ด้านติดกระพุ้งแก้ม และด้านลิ้น หรือเพดานได้ง่าย ด้านประชิดของฟันหัวท้ายยากที่ขนแปรงจะเข้าไปสัมผัส และทำความสะอาดได้

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ