Tags :: ไข้หวัดนก

คำแนะนำสำหรับประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก

จากสถานการณ์การระบาดของโรคในไก่รวมถึงไข้หวัดนก และ ได้ประสานงานกับกรมปศุสัตว์ ซึ่งเข้าดำเนินการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ที่ เกิดการระบาดทุกแห่งแล้ว รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำไก่ป่วยหรือตายออกจำหน่ายในท้องตลาดอย่างเด็ด ขาด

7 มีนาคม 2557

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

ถาม ทำไมคนที่สัมผัสกับไก่ที่ป่วยเป็นโรคจำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ติดโรคนี้จากไก่

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ