Tags :: ไข้หวัดนก

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

ถาม ทำไมคนที่สัมผัสกับไก่ที่ป่วยเป็นโรคจำนวนมากแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ติดโรคนี้จากไก่

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ