Tags :: ใยอาหาร

ใยอาหาร : แก้ปัญหาท้องผูก

ใยอาหารคือส่วนของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป แล้วร่างกายไม่มีน้ำย่อยอะไรจะมาย่อยส่วนที่เป็นใยอาหารได้ จนกระทั่งถูกขับถ่ายออกมา

24 กุมภาพันธ์ 2557

ใยอาหาร : กับโคเลสเตอรอล

ใยอาหารคือส่วนของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป และร่างกายจะไม่มีน้ำย่อยที่จะสามารถมาย่อยส่วนที่เป็นใยอาหารนี้ได้ จนกระทั่งถูกขับถ่ายออกมา

24 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ