Tags :: โลหะที่ดาม

ต้องเอาโลหะที่ดามออกหรือไม่

การผ่าตัดดามกระดูกหักด้วยโลหะมีหลายวิธี บางวิธีโลหะที่ดามเอาไว้จะต้องเอาออกอย่างแน่นอน เพราะถ้าเก็บเอาไว้จะทำให้มีการอักเสบติดเชื้อ หรือ ถ้าเก็บไว้อาจขัดขวางการเคลื่อนไหวของเอ็นหรือกล้ามเนื้อ เวลาให้ผู้ป่วยบริหารร่างกายส่วนที่หัก

22 กุมภาพันธ์ 2563
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ