Tags :: โรคไตรกลีเซอร์ไรด์

โรคไตรกลีเซอร์ไรด์สูงในเลือด

โคเลสเตอรอลเป็นไขมัน ชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกาย ซึ่งได้รับมาจากอาหารที่มาจากสัตว์ อาหารที่มาจากพืชจะไม่มีโคเลสเตอรอล ส่วนร่างกายสร้างขึ้นเอง จากการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและ ไขมัน

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ