Tags :: โรคใหม่คล้ายเอดส์

โรคใหม่คล้ายเอดส์ ไม่ใช่โรคติดต่อ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 สำนักข่าวต่างประเทศซีเอ็นเอ็น (CNN) ได้รายงานข่าวพบโรคชนิดใหม่ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีลักษณะอาการคล้ายโรคเอชไอวี หรือเอดส์ (HIV/AIDS)

25 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ