Tags :: โรคเครียด

โรคเครียด

โรคเครียดมีสาเหตุจากจิตใจมีความเครียด ซึ่งเป็นภาวะของอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคนอยู่ในสถานการณ์ที่น่าหวาดหวั่น น่ากลัว หรือมีภยันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ