Tags :: โรคอ้วน

โรคอ้วน

โรคอ้วนเป็นความผิดปกติของร่างกายอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ในการทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกมากมาย ความหมายของโรคอ้วน ได้แก่ ผู้ที่มีน้ำหนักมากขึ้น จากการที่ร่างกายมีการสะสมไขมันไว้ในร่างกายเกินกว่าที่ควรจะเป็น สำหรับการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของส่วนอื่นๆ

24 พฤษภาคม 2557

อ้วน!!! เสี่ยงต่อโรคใดบ้าง?

จาการวิจัยพบว่า คนอ้วนมีโอกาสตายก่อนวัยอันสมควร สูงกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติถึง 30% เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคต่อไปนี้ได้ง่ายนั่นเอง

24 พฤษภาคม 2557

โรคอ้วน : การดูแลตนเอง

ก่อนอื่นท่านที่มีน้ำหนักเกิน ท่านคงไม่ต้องคิดมาก ว่าทำไมจึงอ้วน เพราะส่วนใหญ่การที่คนใดคนหนึ่งจะอ้วน แสดงว่าคนนั้นได้รับประทานอาหารเข้าไปมากกว่าที่ร่างกายจะใช้หมด

24 พฤษภาคม 2557

โรคอ้วน และการดูแลตนเอง

การค่อยๆ จำกัดอาหารที่มีทั้งไขมัน และความหวานต่างๆ ท่านต้องทำควบคู่กันไปกับการออกกำลังกายที่เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป

24 พฤษภาคม 2557

โรคอ้วน : การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อท่านพยายามลดน้ำหนักด้วยตนเองมาแล้วไม่ได้ผล แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลดน้ำหนักก็จะมามีบทบาทในการช่วยเหลือท่าน

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ