Tags :: โรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วงติดเชื้ออีโคไล O157:H7 เป็นอย่างไร

การวินิจฉัยโรคติดเชื้ออีโคไล O157:H7 ใช้วิธีตรวจอุจจาระเป็นสำคัญ การตรวจอุจจาระต้องส่งเพาะเชื้อโดยใช้อาหารวุ้นสำหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียชนิดพิเศษ

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ