Tags :: โรคอหิวาต์

โรคอหิวาต์ที่เกิดจากเชื้อวิบริโอสายพันธุ์ O139 เป็นอย่างไร

ระยะฟักตัวของโรคอหิวาต์ที่เกิดจากเชื้อวิบริโอสายพันธุ์ O139 นาน 6-48 ชั่วโมง อาการเกิดขึ้นทันทีทันใด เริ่มต้นด้วยท้องเสียชนิดอุจจาระเป็นน้ำ

7 มีนาคม 2557

เชื้ออหิวาต์ O139 คือ อะไร

อหิวาตกโรคเป็นโรคอุจจาระร่วงร้ายแรง เกิดจากสารพิษที่สร้างมาจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า Vibrio cholerae ถือเป็นโรคระบาดร้ายแรงชนิดหนึ่ง

27 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ