Tags :: โรคหัวใจ

รู้ทัน 5 โรคยอดฮิตของคนไทยที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากเป็น

ทุกวันนี้คนไทยหลายคนมีโรครุมเร้ามากมายอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เอื้อให้เกิดความเครียด จนหลาย ๆ คนกลายเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งวิถีชีวิตที่มีความเร่งรีบตลอดเวลา จนทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายและดูแลรักษาสุขภาพ

23 พฤษภาคม 2562

ร่วมรักษาหัวใจ กับ วันหัวใจโลก โลกหนึ่งใบ และ บ้านหนึ่งหลัง กับใจอีกหนึ่งดวง

วันหัวใจโลก หรือ World Heart Day ตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของโรคหัวใจ

11 กันยายน 2560

เซลล์บำบัด อีกทางเลือกหนึ่งของการรักษาโรคหัวใจ

การบำบัดด้วยเซลล์ คือ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) เพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างเนื้อเยื้อที่ถูกทำลาย

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ