Tags :: โรคลมแดด

โรคลมแดด

โรคลมแดด นับวันอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้สภาพอากาศในประเทศไทยร้อนจัดกว่าทุกปี ทำให้ประชาชนมีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยหลายโรค

1 มกราคม 2513
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ