Tags :: โรคปอดเรื้อรัง

เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถย้ายไปเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการรอเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น

17 สิงหาคม 2558

ยาขยายหลอดลมในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง

การรักษาโรคปอดเรื้อรังที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ การใช้ยาเพื่อขยายหลอดลม ซึ่งมีทั้งยาชนิดรับประทานและยาพ่น อย่างไรก็ตามต้องคำนึงอยู่เสมอว่ายาขยายหลอดลมนั้นเป็นการช่วยรักษาบรรเทาอาการของโรคเท่านั้น แต่ไม่ได้ทำให้โรคนั้นดีขึ้นหรือหายขาด

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ