Tags :: โรคนิ่ว

การรักษาโรคนิ่ว

หากพบว่าเป็นโรคนิ่วของทางเดินปัสสาวะ การรักษารักษาแรกคือการรักษาให้หายจากอาการเจ็บปวด โดยรับประทานยาแก้ปวด หรือหากมีอาการมากอาจจะต้องฉีดยาแก้ปวดให้ การรักษาขั้นต่อไป

7 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ