Tags :: โรคติดเชื้อ

โรตาไวรัสคืออะไร

โรตาไวรัส เป็นไวรัสที่พบได้บ่อยในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ไวรัสชนิดนี้สามติดต่อและแพร่กระจายได้สูงมาก ส่วนมากไวรัสชนิดนี้จะก่อโรคได้บ่อยในเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถติดโรคนี้ได้เช่นกันซึ่งจะมีอาการแสดงของโรคที่รุนแรงน้อยกว่า

15 มกราคม 2561

ไวรัสโรตา (Rotavirus)

ถ้าอยู่ๆ เจ้าตัวเล็กวัยน้อยกว่า 2 ขวบ มีอาการอาเจียน มีไข้ ท้องเสียถ่ายเป็นน้ำ เหมือนอาหารไม่ย่อย อุจจาระเป็นฟอง มีกลิ่นเปรี้ยวแล้วล่ะก็ สงสัยว่าเจ้าตัวเล็กจะโดนไวรัสโรต้าเล่นงานเข้าให้อยู่ได้ทุกที่หนีไม่พ้น

15 มกราคม 2561

ZIKA FEVER สถานการณ์ไข้ซิกาในประเทศไทย รู้เพื่อป้องกัน

ไวรัสซิกา เป็นไวรัสจำพวกเดียวกับไวรัสไข้เลือดออก ไข้เหลือง และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี ติดต่อโดยการถูกยุงลายกัด เป็นอีกหนึ่งโรคที่สำคัญต่อหญิงตั้งครรภ์อาจมีผลกระทบกับเด็กในครรภ์ ทำให้ทารกมีศีรษะเล็ก และสมองฝ่อได้

7 กันยายน 2559

โรคฉี่หนู หรือโรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)

มักพบการระบาดในช่วงหน้าฝน หรือช่วงที่มีน้ำท่วมขัง สัตว์ที่แพร่เชื้อโรคนี้ ได้แก่ พวกสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู โดยที่ตัวมันไม่เป็นโรค

11 ตุลาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ