Tags :: โรคติดต่อ

โรคติดต่อและอันตรายที่มากับภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม

แนวทางในการดูแลตัวเองเบื้องต้นกรณีที่ต้องเจอปัญหาน้ำท่วมสำหรับพี่น้องประชาชนเรืองโรคติดต่อและอันตรายที่มากับภาวะน้ำท่วมและหลังน้ำท่วม

8 กันยายน 2562

ถาม-ตอบ เราจะติดเอดส์ได้จากไหนบ้าง

เอดส์ ไม่ได้ติดกันง่ายๆ อย่างที่เข้าใจกัน ขนาดไปยุ่งกับคนมีเชื้อเอดส์ก็ไม่ได้แปลว่า จะต้องติดเสมอไปมันมีปัจจัยมากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ปริมาณไวรัส (Viral Load) ถ้าสิ่งสัมผัสนั้นมีปริมาณไวรัสมาก โอกาสติดเชื้อมาก ถ้ามีไวรัสน้อยโอกาสติดเชื้อน้อย

25 มกราคม 2560

รู้ทัน ตับอักเสบ B

อาการ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน จุกแน่นชายโครงขวา ปัสสาวะเข้ม ตาเหลือง

8 ตุลาคม 2558

รู้ทัน ตับอักเสบ C

พบในประชากรทั่วไปประมาณร้อยละ 2 ติดต่อได้โดยทางเลือดและน้ำเหลือง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

8 ตุลาคม 2558

รู้ทัน ตับอักเสบ A

โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย จากการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป

8 ตุลาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ