Tags :: โรคตับอักเสบ

รู้ทัน ตับอักเสบ B

อาการ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน จุกแน่นชายโครงขวา ปัสสาวะเข้ม ตาเหลือง

8 ตุลาคม 2558

รู้ทัน ตับอักเสบ C

พบในประชากรทั่วไปประมาณร้อยละ 2 ติดต่อได้โดยทางเลือดและน้ำเหลือง การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน

8 ตุลาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ