Tags :: โรคตับ

การดูแลตัวเมื่อเป็นโรคตับ

ตับเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญต่างๆ เช่น สร้างพลังงาน หรือสร้างสารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย เช่น น้ำดี วิตามิน สารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว ขจัดสารพิษ จำพวกสารเคมี ยา หรือฮอร์โมน

21 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ