Tags :: โคนนิ้วโป้งบิดเก

โคนนิ้วโป้งบิดเกและปวด

ความผิดปกติที่พบได้บ่อยได้แก่ ตัวนิ้วโป้งจะค่อยๆเอียงไปชิดนิ้วชี้ และทำให้ข้อต่อโคนนิ้วโป้งนูนออกมา ทำให้เกิดอาการปวด จากการที่รองเท้าบีบรัดตรงหัวรองเท้า ซึ่งรองเท้าที่ขายทั่วไปในท้องตลาดไม่มีขนาดความกว้างต่างๆกัน มีเฉพาะบางยี่ห้อเท่านั้น

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ