Tags :: แอลกอฮอล์

พิษของการดื่มแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ ออกฤทธิ์กดประสาท มีการเสพติดทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งเบียร์และสุราเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มีคุณค่าทางอาหารต่ำแต่มีแคลอรี่สูง

29 เมษายน 2563

สุรา...ผลร้ายต่อร่างกาย

ในปัจจุบันปัญหาที่ร้ายแรง และแผ่ขยายไปทั่วในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือ ผลของการดื่มเหล้าหรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ บรั่นดี เบียร์หรือไวน์ก็ตาม

8 เมษายน 2563

ดื่มแค่ไหนถือว่ามากไป

หลายๆ ท่านคงมีข้อสงสัยมานานแล้วว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์มากแค่ไหนถือว่าดื่มมากเกินไป จนร่างกายอาจมีปัญหาตามมาได้

30 ธันวาคม 2562

ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์

ปัญหาของวัยรุ่นในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ไม่ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ ไวน์ มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกประเทศ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบทดสอบสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะวัยรุ่นในครอบครัวที่มีปัญหา และในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้น ในวัยที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ

25 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ