Tags :: แสงแดด

อันตรายของแสงแดดต่อดวงตา

แสงแดดสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อส่วนต่างๆของดวงตา เช่น เปลือกตา เยื่อบุตา กระจกตา เลนส์ตา จอตา เพื่อปกป้องดวงตาให้ปลอดภัยจากอันตรายภายนอกรวมทั้งแสงแดด ดวงตาจึงถูกสร้างให้ถูกห่อหุ้มด้วยกระดูกเบ้าตา มีเปลือกตา ขนคิ้วและขนตาเป็นเกราะป้องกัน

23 กันยายน 2558

อันตรายจากแสงแดด

แสงแดดจัดว่าเป็นสิ่งที่ให้คุณอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์ แพทย์โรคผิวหนังมีความเห็นว่า แสงแดดให้โทษต่อผิวหนังมากกว่าให้คุณ ทำให้ผิวหนังไหม้เกรียม

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ