Tags :: เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (Plantar Faciitis)

ภาวะปวดส้นเท้าในคนทั่วๆ ไป และในผู้ที่เล่นกีฬา (รวมทั้งนักกีฬาทั้งสมัครเล่นและนักกีฬาอาชีพ) เกิดขึ้นได้บ่อยๆ จนต้องมาพบแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือแพทย์เกี่ยวกับโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อ เพื่อรับการรักษาและคำแนะนำ ซึ่งภาวะเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื้อรัง

25 กุมภาพันธ์ 2557

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (Plantar Fasciitis) ตอนที่ 2

คอลัมน์เมื่อพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2550 เกี่ยวกับเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ได้รับความสนใจมากจากแฟนๆ ของ นสพ. เดลินิวส์มากทีเดียว ทั้งนี้มีผู้ที่อีเมล์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมพอสมควร นอกจากนี้ยังมีท่านผู้อ่านบางท่านพยายามติดต่อหาผมทางโทรศัพท์จนได้มีโอกาสคุยกัน นับว่าเรื่องเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนี้มีผู้ที่สนใจมากที่สุดเท่าที่ประเมินจากการติดต่อกลับเข้ามาหาผู้เขียนนะครับ

25 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ