Tags :: เส้นเลือดหัวใจ

เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO)

เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถย้ายไปเพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้น และทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการรอเพื่อปลูกถ่ายอวัยวะมากขึ้น

17 สิงหาคม 2558
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ