Tags :: เสี่ยงต่อโรค

อ้วน!!! เสี่ยงต่อโรคใดบ้าง?

จาการวิจัยพบว่า คนอ้วนมีโอกาสตายก่อนวัยอันสมควร สูงกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติถึง 30% เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคต่อไปนี้ได้ง่ายนั่นเอง

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ