Tags :: เสียวฟัน

การเสียวฟัน

ถ้าคุณเคยรู้สึกเสียวฟันขณะดื่มกาแฟร้อน ๆ หรือน้ำเย็น ๆ แสดงว่าคุณมีฟันที่มีความรู้สึกไวกว่าปกติ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นฟันที่มีรอยสึกที่คอฟัน หรือมีเหงือกร่น เมื่อเหงือกร่นลงไปต่ำกว่าคอฟัน ส่วนของรากฟันซึ่งอ่อนกว่า และไวต่อความรู้สึกมาก

28 กุมภาพันธ์ 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ