Tags :: เลือดกำเดาออก

เลือดกำเดาออก

ส่วนใหญ่เลือดกำเดาไหลเกิดในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่และมักเกิดในช่วงหน้าหนาวที่อากาศแห้ง ทำให้เยื่อบุจมูกพลอยแห้งและตกสะเก็ดตามไปด้วย หากสะเก็ดถูกแคะ แกะ เกลา

8 มีนาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ