Tags :: เลิกบุหรี่

Stop สูบบุหรี่ Start สุขภาพดี

เมื่อคุณเลิกสูบบุหรี่ตอนนี้ ร่างกายคุณจะแข็งแรงขึ้นอย่างไร

8 ตุลาคม 2558

QUIT LINE โทร.

1600 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรจากโทรศัพท์ตามบ้านหรือมือถือก็ได้ เป็นบริการทางโทรศัพท์เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9-18 นาฬิกา

25 พฤษภาคม 2557

วิธีเลิกบุหรี่ (2)

ต่อจาก วิธีเลิกบุหรี่(1)

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ