Tags :: เม็ดทรายในปาก

ทำไมถึงมีเม็ดทรายอยู่ในปาก…???

เคยมีผู้ป่วยมาปรึกษาว่า ในขณะที่สนทนาตามปกติอยู่นั้น รู้สึกว่ามีเม็ดอะไรเล็กๆมาอยู่ที่บนลิ้น จึงบ้วนออกมาพบว่าเป็นเม็ดเล็กๆ แข็งๆ สีขาวนวลผู้ป่วยจึงเก็บเม็ดเล็กๆ นั้นมาปรึกษาแพทย์เนื่องจากไม่ทราบว่าเม็ดทรายนั้นมาจากไหน และเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ