Tags :: เปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Computer Asist Surgery TKR

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผ่าตัดในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียม สามารถช่วยให้ศัลยแพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม โดยที่มีขนาดแผลผ่าตัดเล็กลงแต่มีความแม่นยำมากขึ้น

24 พฤษภาคม 2557
  • 1

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ